Đội ngũ kỹ thuật Tin tuyển dụng

Big Data Wizard (aka: Backend Engineer )

Tất cả những gì bạn có là data, và nhiệm vụ của bạn biến data "vô nghĩa" thành những thông tin và tri thức , "có giá trị mang tính ảnh huởng cao" cho công ty, tổ chức, nguời dùng và khách hàng.

Ở vị trí công việc này, bạn không chỉ 1 IT engineer chỉ biết code và code. Bạn là 1 phù thủy (Wizard) về dữ liệu, code chỉ là 1 kỹ năng căn bản để bạn có thể khai thác và chuyển hóa các format thông tin từ "rác" thành "vàng"

Mỗi tri thức bạn tìm đuợc từ hàng GB dữ liệu log sẽ đánh giá tài năng cũng như khả năng ảnh huởng của bạn đến business công ty cũng giá trị thu nhập của bạn.

Công cụ bạn có thể đuợc train và học dùng:Python, Scala, Java và ShellScript với RFX, Redis, Apache Spark, SQL, Kafka và Hadoop

Bạn có sử dụng Linux thoải mái và thích tư duy “Định luợng mọi thứ, kể cả hành vi yêu hoặc ghét của con nguời” (Behavioral analytics), thích Tóan Xác suất thống kê (Probability & Statistics)  có chút kiến thức về Kinh tế (Behavioral Economics) và bạn thích A/B testing mọi thứ. Nguồn gốc của mọi sự tiến hóa đều bắt đầu việc “thử Đúng/Sai” để tìm ra con đuờng tối ưu ở vào một hòan cảnh cụ thể (context).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ:
Mr. Triều

Email:
trieunt@fpt.com.vn

Điện thoại:
090 312 2290

Quay về Trang chủ