Báo giá quảng cáo

Báo giá > IN-STREAM

FPT Play cung cấp cho các bạn các hình thức quảng cáo mới nhất với giá cả hợp lí nhất

CPM
STT Hình Thức Quy chuẩn kích thước Dung lượng & định dạng Nền tảng Đơn giá Demo
1 In-stream TVC 15s skippable Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 80,000/CPM
Smart TV: 136,000/CPM
Xem
2 In-stream TVC 30s skippable Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 90,000/CPM
Smart TV: 153,000/CPM
Xem
Completed views
STT Hình Thức Quy chuẩn kích thước Dung lượng & định dạng Nền tảng Đơn giá Demo
1 In-stream TVC 15s non-skippable Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 180/CPV
Smart TV: 306/CPV
Xem
2 In-stream TVC 30s non-skippable Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 350/CPV
Smart TV: 595/CPV
Xem
3 In-stream TVC 5s  non-skippable Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 60/CPV
Smart TV: 102/CPV
Xem
4 In-stream TVC 30s  skippable 15s Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App Mass: 220/CPV
Smart TV: 374/CPV
Xem
5 Welcome TVC Video: 1920×1080(16:9) Video: 10MB
Video: *mp4
Smart Tv, Web, Mobile App    
Liên hệ với chúng tôi

Gửi để nhận phản hồi

FPT Play Ads là hệ thống quảng cáo truyền hình đa thiết bị. Đa dạng khả năng tương tác với người xem. Tối ưu chất lượng và thời gian hiển thị.

Liên hệ với chúng tôi

Lô 29B-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông Q.7, Tp.HCM, Việt Nam

+84 28 7300 2222 Ext 8293

+84 984 800 205

+84 29 7300 8889

huongtt56@fpt.com.vn

Follow us: